Reflexintegratie

Pakt de oorzaak van leerproblemen aan!

In 2015 heb ik de basiscursus Dynamic en Postural Reflex Pattern Integration gevolgd. Deze cursus werd gegeven door Svetlana Masgutova. Zij is Ontwikkelings- en Onderwijspsychologe - is grondlegger van de Masgutova Neuro-senso-motorische Reflex Integratie SM (MNRI®) methode en directeur van de Masgutova MNRI® Instituten in Polen en de Verenigde Staten. 

Wat zijn Reflexen?
Ieder mens wordt geboren met bepaalde automatische reflexmatige bewegingen, zoals bijvoorbeeld zuigen, grijpen en schrikreactie. Deze bewegingen vormen het fundament voor de ontwikkeling van onze hersenen. In het begin van ons leven dienen deze reflexen voor bescherming en overleven, omdat we nog geen bewust gecontroleerde bewegingen kunnen maken. In het eerste levensjaar ontwikkelen deze primaire reflexen zich naar meer doelgerichte bewegingen. Wanneer er problemen zijn tijdens de zwangerschap, geboorte en/of na de geboorte, kunnen reflexen niet goed ontwikkelen of niet goed tot rijping komen. Een kind ontwikkelt hierdoor inefficiënte compensaties. Een kind kan gevangen zitten in prikkels, sterk reageren of juist helemaal niet reageren, of ongecontroleerd reageren op zintuiglijke informatie.
Gelukkig is daar wat aan te doen!

Intake
Aan de hand van je verhaal, de ingevulde vragenlijst en de symptomen die je beschrijft kan ik een eerste indicatie geven van vermoedelijk nog actieve reflexen.
Om met zekerheid te kunnen vaststellen welke reflexen nog actief zijn, wordt met het geven van een bepaalde stimulus gekeken naar de intensiteit van de respons, de snelheid van de respons, de symmetrie, of de respons bij die prikkel hoort en/of een respons eventueel volledig uitblijft terwijl er wel indicatie is dat de reflex actief zou moeten zijn.

Directe en diepgaande integratie
Tegelijkertijd bij het vinden van een nog actieve reflex wordt direct gestart met het integreren van die reflex. Het lichaam leert eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon.
De langzaam en bewust uitgevoerde bewegings-patronen dringen diep door tot in het primitieve brein (hersenstam), waar de reflexen opgeroepen worden. In de meeste gevallen voelen kinderen (maar ook volwassenen) daadwerkelijk op dát niveau verandering ontstaan. De symptomen, die hun oorzaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen bij herhaalde oefening.

Bron: www.masgutovamethode.nl