Leerproblemen

Er zit altijd iets achter...

Om leerachterstanden op te lossen helpt het niet om steeds op dezelfde manier met het kind aan de slag te gaan. Het kind laat immers zien dat deze leeraanpak niet werkt. De Leerhulp Juf doet het anders! 

Ik werk vanuit het principe van de 360 graden view. Hierbij bekijk ik het kind in zijn geheel. Wat zijn de verbanden tussen de visuele informatieverwerking, de auditieve informatieverwerking en de motorische informatieverwerking. Welke zintuigen zijn dominant en hoe kunnen we deze kennis inzetten bij het verhelpen van de leerproblemen.

Een leerprobleem staat bijna nooit op zich; er zit altijd iets achter. Met behulp van diverse testen wordt dit uitgebreid onderzocht en ga ik op zoek naar de oorzaak. Pas als dit duidelijk is, kan er een goed plan gemaakt worden om het probleem aan te pakken. Oefenen terwijl de oorzaak niet wordt behandeld, is niets meer dan symptoombestrijding, pleisters plakken dus.

Kortom: ik werk middels een meervoudige benadering van het probleem zodat de kans op succes vele malen groter is!

Mijn missie: het verbeteren van resultaten en het behalen van winst voor ieder kind!