Kindercoaching

Samen de weg zoeken naar verandering

Het coachen van kinderen is een bijzondere effectieve manier om kinderen te begeleiden. Het is een kortdurende, laagdrempelige begeleiding waarbij het kind centraal staat. Er is dan ook geen verwijzing voor nodig. Kindercoaching is vooral effectief bij kinderen en jongeren die last hebben van sociaal-emotionele problemen.

Niet de weg wijzen, maar de weg helpen vinden
Als kindercoach schrijf ik uw kind niets voor, geen regels of richtlijnen. Daarvan zijn er al genoeg. Mijn aanpak is erop gericht uw kind, door mijn begeleiding, zelf zijn eigen weg te leren vinden. Van die aanpak gaat voor uw kind een veel grotere stimulans uit.

Een Kindercoach is geen therapeut en lost geen problemen op maar kijkt met een kind mee naar de gewenste verandering en zoekt samen met het kind de weg daar naar toe. Een weg die bij het kind en zijn kwaliteiten en mogelijkheden past. Als kindercoach maak ik gebruik van verschillende methodes zoals gesprekstechnieken, spelvormen en creatieve werkvormen.

Voor welke kinderen is een kindercoach geschikt?
Soms hebben kinderen te maken met situaties waarop ouders of leerkrachten geen grip krijgen. Dit kan zijn door diverse problemen. Als kindercoach vorm ik dan een welkome en laagdrempelige ingang voor ouders en kinderen. Door mijn rustige begeleiding krijgen zij de kans inzicht te verwerven in wat er precies speelt. Gewoon een fijn gesprek, zonder oordeel, kan voor uw kind al een opluchting zijn.

Ik richt mij op kinderen van de basisschool die last hebben van: Mocht een complex probleem buiten mijn competenties vallen, dan zal ik u in overleg doorverwijzen naar een andere hulpverlener (bijv. naar een (huis)arts of een kinderpsycholoog).